Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Đông Hoàng

Tiền Hải - Thái Bình