Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Đông Hoàng

Tiền Hải - Thái Bình
tbh-tienhai-thcsdonghoang@edu.viettel.vn